Profil firmy Moravský QUICK - SERVIS spol. s r.o.

Firma Moravský QUICK - SERVIS, spol. s r.o. vznikla zápisem do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně oddíl C, vložka 21457 dne 18. prosince 1995.

Na základním jmění 500.000,- Kč se k dnešnímu dni podílejí společníci firmy QUICK - SERVIS, spol. s r.o. s r.o. 51 % a společníci firmy Moravský QUICK - SERVIS, spol. s r.o. 49 %.

Své obchodní aktivity společnost vyvíjí především v oblasti nákupu a prodeje zboží, výroby, instalace a oprav elektrických strojů a přístrojů.

Společnost od svého založení roku 1995 prošla mnoha změnami, které vedly k rozšíření činnosti firmy, vybudování rozvinuté distribuční sítě, upravení prodejního programu, získání stěžejních a stálých zákazníků a tím se stabilizovala na českém trhu.

Od 11. října 2001 je firma Moravský QUICK - SERVIS spol. s r.o., Prostějov držitelem "Certifikátu ISO 9001" odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2009.